Privacybeleid

Privacybeleid AH to go

Privacy

Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Albert Heijn verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website www.ahtogo.nl en de AH to go App.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Albert Heijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je bij belangrijke wijzigingen hierover informeren, en het meest actuele privacybeleid vind je altijd www.ahtogo.nl/privacybeleid of in de AH to go App. Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 november 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Samenvoegen van de AH to go App en Tap to go in de nieuwe AH to go App.

Op de www.ahtogo.nl website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Ben jij jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Albert Heijn verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals online aankopen doen) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Wij informeren in dat geval per dienst over de toepasselijke leeftijdsgrens.

Gebruik gegevens

AH to go gebruikt jouw gegevens zodat je gebruik kunt maken van de digitale AH to go klantenkaart. Zo wordt je e-mailadres gebruikt ter verificatie van de klant en om in te loggen. Je klantenkaartnummer is te zien in de app (ook als QR code) op je digitale klantenkaart en wordt gebruikt bij de kassa in de AH to go winkel om korting of spaarpunten te verlenen. We hebben deze gegevens nodig om de app als dienst goed te laten werken en jouw aankopen bij jouw kaart te registreren, zodat deals, beloningen en gespaarde punten aan je kunnen worden uitgekeerd. We gebruiken deze informatie ook om ons aanbod in de winkel te optimaliseren, wat we doen op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Als je een profielfoto hebt toegevoegd, dan wordt deze alleen op je telefoon opgeslagen en kun je deze ook altijd weer verwijderen.

We houden verder bij welke deals je activeert of verzilvert, hoeveel punten je hebt gespaard en welke beloningen je ontvangt (bijv. gratis koffie bij een volle spaarkaart). Beloningen of gespaarde punten bewaren we zolang deze niet zijn verzilverd (en zolang deze geldig zijn). Activeringen of verzilveringen van deals worden maximaal 4 weken bewaard en daarna verwijderd. Deals, beloningen en gespaarde punten zijn gekoppeld aan je kassatransacties. Deze kassatransacties worden na 4 weken gepseudonimiseerd bewaard.

Alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we gegevens over je locatie om de dichtstbijzijnde AH to go winkel te kunnen tonen.

Je kunt aan ons terugkoppelen hoe je onze winkels hebt ervaren. Wij gebruiken jouw terugkoppeling om onze winkels te verbeteren, en kunnen contact met je opnemen over hoe we je terugkoppeling hebben gebruikt als je hiervoor gegevens hebt achtergelaten. In sommige gevallen heeft jouw terugkoppeling betrekking op winkels van franchisenemers, zoals op de stations van de Nationale Spoorwegen. We geven jouw terugkoppeling door aan de franchisenemer als jouw terugkoppeling over zijn winkel gaat.

Nadat je de app hebt verwijderd van je telefoon worden je persoonsgegevens niet verwijderd. Dit gebeurt pas als je je expliciet uitschrijft uit de app (zie onder je Profiel & Instellingen), of als je de app meer dan een (1) jaar niet gebruikt. Eventuele beloningen en gespaarde punten komen dan ook te vervallen. We sturen je wel een e-mail om te controleren of je inderdaad wilt dat je account vervalt.

Gebruik gegevens Tap to go!

Je kunt met Tap to go snel en gemakkelijk boodschappen doen. Je gebruikt hiervoor jouw Tap to go kaart, of jouw mobiel met daarop de Tap to go app en NFC. Boodschappen doe je door jouw kaart of mobiel kort tegen het prijslabel op het schap van een product te houden ("tappen"), vervolgens het product te pakken ("grabben") en de winkel uit te lopen ("go"). We noemen dit: "tap, grab and go". De kosten voor de boodschappen worden circa 10 minuten na de laatste tap via een opdracht voor automatische incasso naar jouw rekening gestuurd. Het afschrijven hiervan kan 2 a 3 werkdagen duren. Via de Tap to go App kun je zien welke producten je getapt hebt en welke zich in jouw "winkelmandje" bevinden.

Wij gebruiken een deel van de verzamelde gegevens ook om Tap to go aan te passen en te personaliseren, zodat deze beter aansluit bij jouw gedrag. Zo kunnen we de app aanpassen aan jouw app-, zoek-, en koopgedrag. We doen dit om jou een zo goed mogelijke Tap to go te bieden.

We analyseren een deel van deze gegevens en gebruiken de resultaten voor segmentatie voor het personaliseren van Tap to go app, bijbehorende communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen. We kunnen ook personaliseren op basis van je locatie, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven in de app.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor Tap to go hebben wij een aantal gegevens nodig: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer. We gebruiken jouw IBAN-nummer voor de machtiging voor de automatische incasso zodat wij de getapte producten van jouw bankrekening kunnen afschrijven. Jouw telefoonnummer en e-mail gebruiken wij om contact op te nemen met je indien de automatische incasso niet geïncasseerd kan worden. We hebben ook een aantal gegevens van je nodig om de functionaliteiten van deze app te bieden en deze technisch te beheren, zoals je IP-adres en jouw gebruik van de app. Wanneer je een Tap to go kaart aanvraagt via de site dan gebruiken wij je gegevens om de Tap to go kaart naar je op te sturen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

De door jouw opgegeven persoonsgegevens en machtiging bewaren we zolang je producten tapt. Wanneer je één (1) jaar geen producten tapt zullen wij zelf deze gegevens verwijderen. Wanneer je je AH profiel verwijdert, verwijderen wij al je gegevens. Jouw transactiegegevens bewaren we 24 maanden. Na deze 24 maanden bewaren wij je transactiegegevens enkel nog op geaggregeerd niveau, waardoor deze niet meer naar jou zijn te herleiden.

Indien je een Tap to go kaart aanvraagt via de site bewaren we je gegevens één (1) maand na het versturen van de kaart.

AH profiel

Als je gebruik wilt maken van Tap to go dan kan dit door gebruik van je AH profiel. Als je nog geen AH profiel hebt aangemaakt dan kan je deze in Tap to go aanmaken. Lees hier welke gegevens we verwerken van je bij het aanmaken van een AH profiel.

ALS JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIAL MEDIA

De AH to go Website & App delen via social media

Indien je ervoor kiest de AH to go Website te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van AH to go en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

ONZE SOCIAL MEDIA PAGINA’S

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube, Instagram en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de Albert Heijn to go Facebook Privacyverklaring, dat in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. AH to go raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van AH to go.

MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van AH to go.

WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

AH to go schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals CM Payments die voor ons de betaling afhandelt). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor AH to go en heeft AH to go de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien AH to go hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

AH to go schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over jouw app gebruik en om je pushberichten in de Tap to go App te sturen.

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. AH to go zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

Wij geven je contactgegevens aan een franchisenemer door als je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een winkel van een franchisenemer, zoals bijvoorbeeld de AH to go winkels op de stations van de Nederlandse Spoorwegen.

HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

AH to go gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die AH to go over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: privacy@ah.nl .

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die AH to go over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@ah.nl. Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek.

Als je je hebt aangemeld voor een Mijn ah.nl profiel dan vraagt AH to go je om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek. Zo weten we zeker dat we jouw gegevens alleen aan jou laten zien. We vragen je om de KopieID app te gebruiken van de overheid om ons een veilig kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. We vernietigen dit bewijs direct na verificatie van jouw identiteit.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je een mail sturen naar taptogo@ahold.com.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@ah.nl . Indien je een misstand over ons gebruik van jouw gegevens wilt signaleren of een klacht wilt indienen over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze Klantenservice via ah.nl/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305 indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.